{{#image}}
{{/image}}
{{text}} {{subtext}}
Regulamin konkursu w sklepach Kaufland
 

konkurs-intro

 

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Organizatorem konkursu w dniach 6.07- 20.07 w sklepach Kaufland jest firma BranQ z siedzibą w Redzikowie, ul. Przemysłowa 10.

1.2 Warunkiem udziału w konkursie jest zakup 3 dowolnych produktów firmy BranQ w sklepach Kaufland , sfotografowanie lub zeskanowanie paragonu z tymi produktami i przesłanie go wraz z proponowanym hasłem reklamowym odzwierciedlającym charakter firmy oraz zawierającym słowo „BranQ” na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

1.3 Nagrodami w konkursie są blendery ręczne – 14 sztuk, ekskluzywny zestaw desek do krojenia- 14 sztuk, oraz nagroda główna LAPTOP – 1 sztuka.

2. UCZESTNICY

2.1 Konkurs adresowany jest do osób fizycznych, które dokonały w sieci sklepów Kaufland zakupu trzech produktów BranQ, co udokumentowane jest na paragonie biorącym udział w konkursie.

2.2. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy firmy BranQ ani członkowie ich rodzin.

3 . CZAS TRWANIA KONKURSU

Konkurs trwa w dniach 6.07 -20.07. do godz. 23:59:59

4. PRZEBIEG I WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

4.1.Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie skanu lub zdjęcia paragonu dokumentującego zakup trzech produktów BranQ w sieci sklepów Kaufland wraz z proponowanym hasłem reklamowym odzwierciedlającym charakter firmy oraz zawierającym słowo „BranQ” na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz podanie swoich danych tele-adresowych.

4.2 Zgłoszenie udziału w konkursie uznaje się za pełne, gdy na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. zostanie przesłany skan lub zdjęcie paragonu dokumentującego zakup trzech produktów BranQ w sklepach sieci Kaufland wraz z proponowanym hasłem reklamowym odzwierciedlającym charakter firmy oraz zawierającym słowo „BranQ”

4.3 Paragon, jaki uznaje się za upoważniony do udziału w konkursie, to taki, na którym uwidoczniony jest zakup trzech produktów BranQ w sklepach sieci Kaufland w czasie trwania konkursu.

5. DANE OSOBOWE

5.1 Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Uczestników będzie firma BranQ, która zobowiązuje się do ich trwałego i skutecznego usunięcia do dnia 1.09.2017.

6. PRZYZNANIE NAGRÓD

6.1 Nagrody będą przyznawane w dwóch etapach, przez komisję złożoną z trzech pracowników firmy BranQ, która będzie oceniać nadesłane wraz z paragonami hasła odzwierciedlające charakterystykę marki BranQ.

Kluczowym kryterium przyznania nagrody będzie ocena hasła reklamowego przez komisję jako najtrafniej odzwierciedlającego charakter marki.

6.2. Komisja zastrzega sobie prawo do nie przyznania nagród, jeśli nadesłane hasła nie będą korespondować w opinii komisji z charakterem firmy.

I etap konkursu

7 blenderów ręcznych oraz 7 ekskluzywnych zestawów desek do krojenia będzie przyznawanych w dniu 14.07.2017 spośród paragonów i haseł reklamowych nadesłanych na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 13 lipca 2017, do godziny 23:59:59.

II etap konkursu

7 blenderów ręcznych , 7 ekskluzywnych zestawów desek do krojenia oraz nagroda główna- laptop, będzie przyznawanych w dniu 21.07.2017 spośród paragonów i haseł nadesłanych na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 20 lipca 2017, do godziny 23:59:59

6.2 Po każdym etapie lista zwycięzców zostanie opublikowana na stronie www.branq.eu .

6.3 Każda nagrodzona osoba zostanie powiadomiona o wygranej mailowo.

7. Nagrody

7.1 Warunkiem otrzymania nagrody jest okazanie paragonu zakupu trzech produktów BranQ w sieci sklepów Kaufland, osobie, która nagrodę dostarczy.